POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb allò establert al REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Fustería Lliteras i Resina, amb la finalitat d'enviar-li informació del seu interès, comercial dels nostres productes o serveis.

Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. En cas que fos necessari comunicar les seves dades a altres destinataris, pot consultar més informació a la política de privacitat disponible a la web.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com revocar el consentiment prestat, dirigint la seva petició al correu electrònic info@fusterialliterasiresina.com. Igualment pot dirigir-se a nosaltres per a qualsevol aclariment en relació amb aquest formulari o en relació al tractament de les seves dades.